Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft.

"Víno je mužská záležitosť, treba o ňom hovoriť potichu.
najlepšie pri pohári vína."